Home

Organisatie

Reglement en privacyverklaring

Reglement voor deelname aan de zomermarkt/boekenmarkt Bladel


1.Deelnemers aan de zomermarkt betalen voor deelname een bedrag dat jaarlijks door het bestuur van Stichting Zomermarkt Bladel per deelnemer wordt vastgesteld en voor 1 juli moet zijn overgemaakt.


2. Iedere deelnemer heeft recht op minimaal 1 kraam of een grondplaats ter lengte van 4 meter, kan maximaal beschikken over 3 kramen of grondplaatsen van 3 x 4 meter lengte en accepteert de aangewezen plaats. Aanbouwen is niet toegestaan.


3. Bij niet tijdige betaling van het onder 1 bedoelde bedrag vervalt het onder 2 genoemde recht. Dit recht vervalt ook bij aanmelding na 10.30 uur op de dag van de zomermarkt. Uitgifte kraam-/plaatsnummers vanaf 8.30 uur.


4. Het onderverhuren, delen of onder welke benaming dan ook beschikbaar stellen van een kraam of grondplaats aan derden, is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan.


5. Het op het terrein van de zomermarkt aanwezig hebben van voertuigen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Honden aan de lijn.


6. De deelnemer mag tijdens de zomermarkt alleen die artikelen verkopen of activiteiten ontplooien welke bij inschrijving zijn aangemeld en goedgekeurd door het bestuur. Bij gebruik van electra Amp. opgeven op het inschrijfformulier.


7. Het is niet toegestaan tijdens de zomermarkt gebruik te maken van geluidsversterkers, tenzij met voorafgaande toestemming van het bestuur.


8. Het is de deelnemer niet toegestaan, de aan hem/haar toegewezen plaats, voor sluitingstijd van de markt (17.00 uur) te verlaten.


9. Het handelen in strijd met dit reglement geeft het bestuur het recht verdere deelneming aan de markt te verbieden, zonder dat daar enig verhaal tegenover staat. Ook kan/zal dit doorgegeven worden aan de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.


10. Voor eventuele schade t.a.v. deelnemers of bezoekers wordt door het bestuur geen aansprakelijkheid aanvaard.


11. In punten waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Zomermarkt Bladel. Bladel, 4 februari 2020

 

Dit is de privacy verklaring van de stichting zomermarkt Bladel adres:  Europalaan 72 te Bladel.
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door stichting zomermarkt Bladel.
U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.